​Rådgivning og løsninger indenfor

Budget, forecast og Business Intelligence

Stat​en

Staten kan med fordel og med en god business case, gør en ende på Excel kaos og samle budgetopgaven og processer i et fælles værkhøj på tværs af afdelinger og institutioner.

  • Med et kendt brugerinterface og funktionalitet, hvor brugere kan tilpasse og videreudvikle institutionsspecifikke løsninger uden leverandørens indblanding.
  • Der er nemt og billigt i implementering, vedligehold og drift.

Jedox STAT er integreret med Moderniseringsstyrelsens økonomisystemplatform. Via Jedox ETL modul hentes data automatisk fra ØSLDV (forbrug, konti, dimensioner, SLS data) og SKS (FL nummerstruktur) og budgetposter kan indlæses i Navision STAT via GIS.

Dimensionsstrukturen er konstrueret til at rumme et helt ministerområde under én samlet løsning, men man kan også starte med en enkelt institution og herefter skalere op. Konstrueret til nemt at håndtere ressortomlægninger og nummerstrukturændringer samt fleksibelt understøtte forskellige brugeres behov for datavisning-, indtastning og konsolidering.

Kuberne er p.t. konstrueret til at understøtte arbejdet med:​

1) Udarbejdelse af finanslov.

2) Opfølgning på finanslov (rammeredegørelser) samt TB.

3) Interne budgetter i den enkelte institution.

4) Tilsagnsstyring.

De indbyggede workflows og formularer understøtter de gældende finanslovs- og budgetinstrukser fra Moderniseringsstyrelsen. Med den indbyggede Statusmonitor er det muligt for de budgetansvarlige at overvåge fremdriften i budgetprocesserne, på både overordnet og detaljeret niveau, hvilket kan understøttes af e-mail funktionalitet.

Jedox STAT er integeret med Word og PowerPoint, således at tekst og tal kan samkøres og sikrer en integreret og let rapportering.

Jedox STAT opgraderes i takt med udviklingen af nye kuber (investeringsbudgetter, lønprognoser, etc.) der kan anvendes bredt i markedet. Det vil sige, at alle statslige kunder får gavn af udviklingen, hvilket også er med til at minimere vedligeholdelsesomkostningerne.

For den enkelte institution opnås den største effektiviseringsgevinst når løsningen udvides til også at omfatte interne budget proces. Der er i løsningen taget højde for at den enkelte institution har individuelle behov som skal tilgodeses via en særtilpasning. Derved kan man opnå fuldstændig integration mellem intern og ekstern budgettering, og derved spare mange ressourcer internt.​​

Kunder fra staten​

Se vores kunder omtale samarbejdet her​.​

Qbit - Business Intelligence

CVR: 36411155 • Visionhouse • Lyskær 8 • 2730 Herlev • Tlf.: 22 26 41 61qbit@qbit.dk